Go to Top

Održana Skupština Nacionalne turističke organizacije Crne Gore

Danas je održana IV sjednica Skupštine Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, najvišeg organa upravljanja NTO CG, kojom je predsjedavao Branimir Gvozdenović, predsjednik Skupštine NTO CG i ministar održivog razvoja i turizma. Ministar je dao uvodnu riječ i osvrt na ostvarene rezultate kao i značaj uloge promotivnih aktivnosti NTO CG kao dijela ukupnih aktivnosti na kreiranju imidža destinacije. Skupštini je prisustvovao i direktor TO Plav mr Huso Beli Brdakic. Saša Radović, direktor Nacionalne turističke organizacije je u skladu sa dnevnim redom prezentovao delegatima Skupštine Izvještaj o realizaciji programa promotivnih aktivnosti NTO CG tokom 2012.god, Godišnji finansijski izvještaj za 2012.god, kao i Program promotivnih aktivnosti i Finansijski plan NTO CG za 2013. god. Skupština je jednoglasno usvojila ove materijale i konstatovala da je NTO CG u 2012.god. sve aktivnosti realizovala kvalitetno i u mogućem obimu i intezitetu shodno raspoloživom budžetu, što je značajno doprinjelo kvalitetnoj promociji Crne Gore i ostvarenju pozitivnih trendova u turizmu zemlje i turističkom prometu u 2012. god. Zaključeno je i da su Program rada i sve aktivnosti u 2013. god. planirani u okvirima dodijeljenog budžeta koji na osnovu aktuelnog zakona o budžetu u 2013. god. iznosi 1.030.691€, što je za 27% manje u odnosu na 2012.god. U skladu sa ovako redukovanim budžetom predviđen je i manji obim ukupnih promotivnih aktivnosti za ovu godinu, uz nastojanje da se finansijska situacija ne odrazi na kvalitet promocije na duže staze.

Takođe, na predlog Izvršnog i Nadzornog odbora, Skupština je zaključila da je potrebno obnoviti inicijativu da se uz podršku i saradnju Ministarstva turizma i održivog razvoja i Ministarstva finansija, prilikom narednih definisanja budžeta Nacionalnoj turističkoj organizaciji omogući raspolaganje sa ukupno naplaćenim iznosom zakonom predviđenog dijela namjenskih sredstava. Na taj način NTO CG u perspektivi ne bi bila zavisna isključivo od opštih budžetskih prihoda već bi se finansirala uglavnom iz namjenskih sredstava koja u zakonom definisom dijelu pripadaju NTO CG po osnovu boravišne takse, članskog doprinosa i turističke takse (čl. 40 i 42 Zakona o turističkim organizacijama i čl. 8 Zakona o boravišnoj taksi). Samim tim, NTO CG bi bila motivisana da učestvuje u efektivnijoj naplati ovih sredstava. Takođe, na predlog Ministra zaključeno je da je u narednom periodu potrebno kroz djelovanje Skupštine NTO CG kao i učestale međusobne tematske sastanke nastaviti intezivnu saradnju u cilju jačanja uloge i doprinosa svih lokalnih, regionalne i nacionalne turističke organizacije, što se odnosi i na predloge konkretnih projekata koji će unaprijediti turistički proizvod prije svega na lokalnom nivou, kao i na iznalaženje modela efikasnije naplate prihoda od pripadajućih taksi. Pored toga, na inicijativu Ministra je konstatovana potreba za formiranjem tkz. zajedničkog fonda za pomoć lokalnim turističkim organizacijama sjevernog dijela u kome bi participirale Nacionalna turistička organizacija i lokalne turističke organizacije sa primorja. Skupštinu NTO CG čine predstavnici Vlade Crne Gore, svih lokalnih i regionalnih turističkih organizacija, kao i udruženja crnogorske turističke privrede, hotelskih kompanija i javnih preduzeća koje imaju uticaj na kreiranje turističkog proizvoda, visokoškolskih obrazovnih institucija za oblast turizma i strateški partneri NTO CG.

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti vidljiva. Polja sa zvjezdicom su obavezna *

Možete koristiti sledeće HTML tagove i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>