Go to Top

Restorani

  • Restoran Krojet

  • Restoran Napolis

  • Belle Ami

  • Hotelski restorani

Restoran Krojet Restoran Krojet Restoran “Krojet”  nalazi se na Ali- Pašinim izvorima u Gusinju. Otvoren je svim danima, a radno vrijeme je od 10:00 do 20:00h, u toku ljetnjih mjeseci i duže. Tel: 068/432 587, 051/258 921

Restoran “Napolis”  nalazi se u Gusinju, ulica: Bedluci bb. Otvoren je svakim danom, a radno vrijeme je od 08:00- 22:00h, u toku ljetnjih mjeseci i duže.

Tel: 051/ 256 732, 069/ 035 430

 

Restoran Belle Ami , Racina bb, tel: +38251252727, fax: +38251251088
E-mail: [email protected]

Pored ovih restorana psotoje i hotelski restorani  “Rosi”, “Aqua”,  “Gusinjska kula”,  “Kula
Damjanova”  i  “Grbaje” . Detaljnije informacije na strani SMJEŠTAJ.