Go to Top

Nacionalni park Prokletije

N acionalni park Prokletije proglašen je 2009. god. Površina Nacionalnog parka je 16.630 ha. Park je smješten u graničnom prostoru između Crne Gore i Albanije, i između podgoričko – skadarske kotline na jugozapadu i Metohije na sjeveroistoku. Glavna karakteristika Prokletija su reljef i bogatstvo voda. Na teritoriji Parka su dva rezervata prirode Hridsko jezero i Volušnica. Posjetioci Nacionalnog parka Prokletije mogu uživati u brojnim atrakcijama: vidikovcima, netaknutim planinskim pejzažima na sniježnim vrhovima, planinskim jezerima, pećinama, pećinskim crtežima, dubokom kanjonu sa prirodnim mostom, prirodnom polju borovnica, tradicionalnim ruralnim kućama.

F lora crnogorskih Prokletija u velikoj mjeri ima karakter srednjoevropske flore sa značajnim učešćem arkto-alpijskih i submediteranskih elemenata. Veliki broj vrsta su endemične, endemoreliktne, reliktne, rijetke, a mnoge vrste su ljekovite i medonosne. Na teritoriji Parka registrovano je preko 1700 biljnih vrsta, a izdvojeno je 40 tipičnih biljnih zajednica. Šume su jedno od najznačajnijh prirodnih bogatstava. Najrasprostranjenije su visoko-ekonomske šume, koje mjestimično imaju prašumski karakter, zatim zaštitne i na kraju šikare i niske šume. Karakteriše ih vertikalna zonalnost. Životinjski svijet Prokletija karakteriše velika raznovrsnost, a najzastupljeniji su insekti, vodozemci, gmizavci, ptice i sisari. Veliki broj insekata su endemične vrste, a neke vrste su zaštićene Zakonom. Fauna vodozemaca i gmizavaca je raznovrsnog porijekla. Najznačajniji fenomen koji se javlja na području Prokletija je neotenija. Na području Prokletija je zabilježena 161 vrsta ptica. Najznačajnije vrste ptica su: siva čaplja, čaplja kašikara, krža, bradan, bjeloglavi sup, orao zmijar, jastreb, kobac, mišar, soko lastavičar, sivi soko, lještarka, krstokljun i dr.

FACEBOOK STRANA

NP PROKLETIJE