Go to Top

Botanička bašta Velemun

3 D a li ste znali da je Velemun naziv za jednu vrstu izuzetno dekorativne biljke koja pripada porodici lincura? Ako i jeste, vjerovatno nijeste znali da je po njoj nazvana prva botanička bašta na području plavske opštine koja se nalazi u Brezojevicama kod Plava. Tačnije- pod planinom Visitor u čijoj je bogatoj flori velemun veoma zastupljen.

P riča o ovoj bašti koja predstavlja živu i uvijek otvorenu, lijepo uređenu izložbu najzanimljivijeg bilja Prokletija, i njenom tvorcu nastavniku biologije i hemije i pedagoškom savjetniku Milutinu – Miću Praščeviću, zapravo je priča o velikoj ljubavi prema prokletijskim planinama i biljkama njihovih najvisočijih i najsurovijih predjela.
Ova botanička bašta podignuta je počev od 1991. godine. Kao stručnjak ali i običan posmatrač, Praščević je, fasciniran biljnim svijetom koji na ovim planinama opstaje uprkos surovim uslovima. Zbog leda i snijega kojima su vrhovi Prokletija okovani od rane jeseni do kasnog proljeća, vegetacioni period ovih živih bića traje veoma kratko. Gotovo svaki dan i svaki tren njihovog buđenja iz zimskog sna, razvića, cvjetanja i priprema da ih novi talas hladnih jesenjih kiša, snijega i ekstremno niskih temperatura, pod vrhovima koji skoro dodiruju nebeski svod potpuno ne uništi, predstavljaju neponovljiv prizor. Zato je većina biljaka ovdje zaista divlje lijepa. Ta nedokučiva i tajanstvena igra prirode u kojoj je uslov opstanka upravo ljepota i privlačnost za pčelu, pticu ili samo nalet vjetra koji će odnekud donijeti polen baš kad su latice nakratko za njega spremne, gotovo nigdje nije tako vidljiva, kao na Prokletijama.

P raščević sebe smatra srećnikom što je primjere ove divlje ljepote uspio da vidi u njihovom pravom okruženju «gdje ih mogu upoznati samo oni koji ne žale truda, napora i vremena». No, da bi i drugi koji nijesu u prilici da se bave planinarenjem ipak mogli da upoznaju zanimljivu floru Prokletija, Praščević je biljke prenosio u svoju botaničku baštu. Trenutno u Velemunu ima 237 biljnih vrsta donešenih uglavnom sa prokletijskih planina.2

U  svojoj opčinjenosti planinama i biljkama, on sa posebnim zanosom govori o endemičnim, malo poznatim i možda još neotkrivenim biljnim vrstama na Prokletijama. Opravdanje za takvo ushićenje daje i ne tako davno otkrivena do sada potpuno nepoznata biljka pronađena na ovim planinama koja je po istraživačkom bračnom paru Danijelu i pokojnoj Veri Vincek dobila naziv Alhemila Vinceki.

M eđu brojnim vrstama u botaničkoj bašti Praščević po ljepoti i rijetkosti izdvaja kao posebno vrijedne Blečićevu vulfeniju sa Visitira, Crnogorsku petoprstu i Prokletijski odoljen sa Karanfila, Planinskog zvjezdana sa Grebena, Đuraševu zečinu sa Volušnice, Velemun sa Visitora, Sniježni runolist sa Hajle, Alpiunsku petoprstu sa Maja jezerceta iz Albanije…

U  Milutinovom Velmunu ima i biljaka koje stručnjaci tek treba da determinišu. Jedna od njih je visoka zelena širokolista sa žutim cvijetom presađena prošlog ljeta sa planine Bor.

Velemun