Go to Top

Sakralni objekti

  • Sultanija džamija

  • Carska džamija

  • Vezirova džamija

  • Manastir sv. Trojice

  • Crkva sv. Đorđa

  • Crkva sv. Anton

Sultanija džamija Džamiju Sultaniju  je podigao sultan Abdul Hamid II 1909-1907. godine I vjerovatno je jedna od posljednjih džamija koje je Osmansko carstvo podiglo na Balkanu. Zidali su je skoro 10 godina čuveni majstori iz Debra, primjenjujući po prvi put tehniku klesanja kamena pomoću žljeba.

Ova velelijeepna džamija kratko je služila kao vjerski objekat. Tokom 20 og vijeka korišćena je kao škola, stanica milicije, zatvor, komunalna, socijalna I vatrogasna služba. Poslije više od 9 decenija, 2005. godine, džamija jeobnovljena I vraćena joj je prvobitna namjena. Danas je to veliki potkupolni objekat sa betonskim minaretom visine 41.5 metara.

 

Carska džamijaU centru Plava, na uzdignutom platou nekadašnjeg “Grada” okruženog bedemima, nalazi se Careva džamija  , sagrađena 1471. godine. Njenu izgradnju finansirao je sultan Abdul Hamid. Zbog originalne arhitekture, duboreza i arabeski, kamene i drvene gradnje, galerije, soferluka i vitkog minareta, zaštićena je kao spomenik kulture.

 

gusinje-dzamija---PENTAX-K-5---26.04 (2)Vezirova džamija dzamija-gusinje-(3) Vezirova džamija  je najstarija džamija u Gusinju. Po narodnom predanju sagradio ju je skadarski vezir iz porodice Bušatlija, na početku vladavine ovim krajem u XV vijeku.

Po drugim podacima, podignuta je 1626. godine. Imala je “Ruždiju”, gimnaziju i đački internat. U arhitektonskom pogledu Vezirova džamija, četvorougaone osnove, predstavlja tipičan primjer islamske sakralne arhitekture na ovim pros torima. Zidana je kamenom utopljenim u krečni malter. Posebnu spomeničku vrijednost predstavlja soferluk sa djelovima u duborezu i slijepim arkadama, kao i enterijer koji je poslije više sanacija ostao autentičan. Minaret je od drveta i završava se otvorenom, kružnom galerijom.

 

Manastir Sv. Trojice by Jovan Nikolic

Manastir Sv. Trojice  u Brezojevicama kod Plava je najstariji poznatiji sakralni objekat i sačuvani spomenik. Potiče iz doba Nemanjića. Prema predanju ovaj objekat je stariji od manastira Dečani.

Prema mišljenju stručnjaka i istoričara, objekat je podignut krajem XII vijeka, a živopisan1567. godine, pod upravom igumana Nestora, kako i stoji na sačuvanom zapisu u zgradi crkve.

 

Crkva Sv. Đorđa Crkva Sv. Đorđa  u Gusinju podignuta je na mjestu starijeg objekta, 1926. god. Po zapisu na ploči saznaje se da je podignuta prilozima pravoslavnog stanovništva.

Crkva je jednobrodne osnove, zidana od neobrađenog, pritesanog kamena. Pod je od kamenih ploča, a krovni pokrivač od šindra. Otvori imaju kamene okvire sa ličnim završecima. Ikonostas je rad Petra Čolanovića iz 1926. god. Ikone su rađene u tehnici ulje na platnu. U crkvi je 50 – tak štampanih ruskih knjiga, od kojih sedam iz XVIII vijeka. U crkvi se nalaze i dva filigranska krsta i još 10 – tak ikona.

 

Katolička crkva Sv. Anton by Jovan Nikolic Katolička crkva Sv. Anton  u Dolji, kod Gusinja građena je od 1933 – 1936. godine.

Ona postoji i danas, vlasništvo je Barske Mitropolije i trenutno nema službeno lice.