Go to Top

Slobodno penjanje

D o nedavno Prokletije su mamile samo ljubitelje klasičnog penjanja iako ima nekoliko kraćih i jednostavnijih ruta za penjanje. Od maja 2008 godine, zahvaljujući grupi Njemačkih planinara, koji su uz pomoć GTZ-a opremili oko 100 ruta za penjanje u šest sektora na dolinama Ropojana i Grebaje, slobodno penjanje je postala realnost. Najveći broj ruta nalazi se u blizini poznatog izletišta Ali-Pašinih izvora (čak 65), u sekotru Đerani 13 ruta i sektoru Troja 10 ruta. Neke od najljepših ruta na sektoru Ali-pašinih izvora su Apolo 13, Auskneifer i Ele- ktronik. U dolini Grebaja, području Nacionalnog parka “Prokletije” opremljeno je oko 10 kraćih ruta, koje mogu poslužiti kao priprema za uspone na visoke vrhove koji ih okružuju: Očnjak 2185, Sjeverni vrh 2460, Koplje, Prijesto 2408 itd…

O ve zone za penjanje su primarno namijenjene početnicima i rekreativcima, ali je polovina ruta izuzetno naporna i namijenjena isključivo veoma iskusnim profesionalcima. Sezona penjanja traje od aprila/maja pa sve do oktobra/novembra. Veći broj sektora sa različitom orjentacijom pruža mogućnost penjanja čak i u najtoplijim ljetnjim danima.

 Click Here for PDF