Go to Top

Istorijat

S pomenici materijalne kulture, posebno pisani dokumenti govore da je ovo područje bilo naseljeno od davnina, a svakako od VIII vijeka p.n.e. što potvrđuje crtež lovca na jelene pronađen u pećini, na Vezirovoj bradi, planini u Gusinju.

Ostaci grobalja, naselja i starih vodovoda govore da su ovdje ranije živjeli Iliri, Grci, Rimljani i Osmanlije. Kada je uspostavljena Osmanska vlast ođe je bila veća naseljenost nego u ostalim djelovima Crne Gore, o tome najbolje govori podatak , koji datira  iz tridesetih godina XVIII – og vijeka, da je Gusinje imalo 600 domova i oko 200 zanatskih radnji.

G rad Plav je izgrađen u vrijeme Turske vladavine sa svojim visokim zidinama đe su mahom živjeli age i begovi. Plav je za vrijeme Turske vladavine imao autnomiju koja je trajala 34 godine, a 1878 godine odlukama Berlinskog kongresa Plav i Gusinje su pripali Crnoj Gori.

Za Plav se kaže da je njegovo podizanje okončano 1619. – e godine , tada se Plav prvi put pominje kao grad, do tada je postojala Plavska župa, odnosno Plavska nahija.

Postoji predpostavka da termin Plav potiče od imena Rimskog imperatora Phlaviusa koji je nekada stolovao ovim prostorima.

G usinje se prvi put pominje u XVIII – om vijeku, kao selo na karavanskom putu koji je od Kotora i Skadra vodio za Peć i Istanbul. Kroz naselje je tada prolazio veliki broj trgovaca zanatlija i putopisaca, pa je ono bilo izuzetno živo i posjećeno ali i opisano. U vrijeme Turske vladavine Gusinje je bili  centar nahije .

Murino (naziv) potiče od turske riječi „muhur“ (mur) što znači „pečat“ pa se predpostavlja da je tu nekad bila Carina. Kroz Murinu vode putevi prema Beranama, i stari put preko Čakora za Peć izgrađen 1925. – e godine i u tom periodu pa nadalje bilo je saobraćajnica koja je povezivala  gradove Peć, Prizren, Niš i Skoplje.