Go to Top

O gradu

P od planinama  koje u imenu imaju prokletstvo, uz obalu jezera, upoznajte tajne privlačnosti Plava i Gusinja. I kad odu iz ovog kraja u bijeli svijet, ljudi mu se uvijek vraćaju, ili stvaraju kolonije, drugi Plav i drugo Gusinje na drugom kontinentu. Na hiljade njih se svake godine, krajem avgusta, okuplja na Ali-pašinim izvorima u blizini Gusinja.

P lavsko jezero  i rijeka Lim daju obrise dolini u kojoj su ova dva gradića, okruženi obroncima prekrivenim šumom i livadama. Sve više je Plav privlačna destinacija za planinare, odakle i počinje njihova avantura otkrivanja neistraženih Prokletija. Plav je, kako se napominje u spisima, bio ime za cijelu regiju, i to po rimskom imperatoru Flaviusu (Phlavius) iz vremena kada je kraj pripadao rimskoj imperiji. Region je poznat i po kulama i stražarnicama iz osmanlijskog perioda, izgrađenim u 17. i 18. vijeku. Obiđite i džamije, crkve i manastire ovoga kraja.

G usinje  je nadomak  granice sa Albanijom, jugozapadno od Plava, na sastavku rijeka Grnčara i Vruje.

 

ISTORIJAT

GEOGRAFSKI POLOŽAJ I KLIMA

KAKO STIĆI DO NAS?