Go to Top

Januar 2014

Peaks of the Balkans – U Peći potpisan Memorandum o saradnji

link icon

Peć, 29.01.2014 Tržišno orjentisani turizam visokog nivoa u regionu „Vrhovi Balkana“ u Albaniji, Crnoj Gori i Kosovu – Partnerski projekt DAV Summit Club-a i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) zajedno sa opštinama Plav i Peć i Regionalnim Savjetom Skadra uz podršku relevantnih ministarstava, uspješno je sproveo prekogranični turistički projekt pod nazivom „Vrhovi Balkana“ u graničnom trouglu između Crne Gore, Albanije i Kosova. Međudržavna Opširnije