Go to Top

Jul 2013

Projekat Kulturna ruta Plava

Realizacija projekta Kulturna ruta Plava koji sprovodi Regionalna razvojna agencija Bjelasica, Komovi i Prokletije u saradnji sa TO Plav je pri kraju. Oštampane su brošure, a juče i danas su postavljene i info table na značajnim lokacijama. Ukupno je 9 tabli u opštini i to: – 3 u Plavu – 3 u Gusinju – 2 u Brezojevicama i – 1 u Murini. U toku je i obuka 8 kulturnih animatora Opširnije